Tiekamies Suitos!

19. augustā vēsturiskajā Suitu novadā (Alsungā, Jūrkalnē, Gudeniekos) jau trešo reizi notiks pasākums, kurā vietējie ļaudis tikai uz vienu dienu vērs savas mājas durvis apmeklētājiem un cienās ar pašu gatavotiem ēdieniem. Būs iespēja iepazīt bagāto suitu kulināro mantojumu, dzirdēt suitu dziesmas un stāstus, klausīties vietējo muzikantu spēli, dancot, iepazīt suitu tradīcijas, piedalīties radošās darbnīcās un spēlēs, un vēl daudz ko citu.

Kāpēc doties uz vēsturisko suitu novadu – Alsungu, Jūrkalni un Gudeniekiem

Suiti ir latviešu etniskā grupa – savdabīga katoļu “sala” luterticīgās Kurzemes centrā, kurai ir bagāta, gandrīz 400 gadus ilga vēsture. Reliģiskā atšķirība bija iemesls, kādēļ suiti noslēdzās savā novadā, radot un ilgstošā laika posmā saglabājot unikālas un bagātas tautas tradīcijas. Līdz šim laikam ir saglabājusies suitu valoda, to var dzirdēt sarunvalodā kā iestarpinājumus, kā arī suitu izloksnē dzied visi suitu etnogrāfiskie un folkloras ansambļi.

Suitu kultūrtelpa ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Tā ir īpaša ar krāšņajiem tautastērpiem, tradīcijām, dziesmām un sievu daudzbalsīgo dziedāšanu.

Ja ir vēlme uzzināt, kā īsti veidojusies neparastās kultūrvides identitāte, kurā sajaukušās latviešu, lībiešu, vācu un poļu kultūras, ceļojums suitu zemē, ieteicams doties uz Alsungas viduslaiku pils kompleksu, jo īpaši interesanti būs uzzināt par Šverinu dzimtas vēsturi, kurai ir bijusi milzīga loma šīs vietas likumos un paradumos. Tieši pateicoties viņam, nākamo gadsimtu Alsungas un apkārtējo muižu iedzīvotāji ieguva savu identitāti un sāka saukties par suitiem.

19.
augusts

Kafejnīcas

Lai pietuvinātu karti, turēt taustiņu "Ctrl" un izmantot peles rituli

Kafejnīcas